Video-Entrevista a Carolyn Rafaelian, alma creativa de Alex and Ani (Inglés) – Interview with Carolyn Rafaelian creative soul of Alex and Ani .